Stiftelsen Frydenlund
 
Frydenlund
 
Frydenlund skysstasjon ligger vakkert inntil den gamle kongevei.
Frydenlund ble på slutten av 1800 tallet et kulturelt og
kommunikasjonsmessig sentrum i Valdres. Her ble det etter hvert
skysstasjon og gjestgiveri, senere i årenes løp kom det også til å
bli drevet både landhandleri, posthus og telegrafstasjon her.
Dagens bygning ble bygd omkring 1860, og har fremdeles det
sveitserpreget det fikk ved ombygging ca. år 1900.
 
Skysstasjonen er en sentral møteplass i bygda med sine ulike
utstillinger og kulturelle arrangementer. Aurdal har få
samlingspunkter utenom barneskolen, og stiftelsen ser at ved
å stimulere dette unike uteområdet vil man kunne sikre et varig
kulturelt sentrum i Aurdal.