Stiftelsen Frydenlund

Frydenlund skysstasjon

Frydenlund skyss-stasjon ble tidlig på 1800-tallet både et kulturelt og kommunikasjonsmessig sentrum i Valdres. Stedets grunnlegger var landkremmer Hans Fluberg. Han bygde flere hus i Aurdal omkring år 1800, og drev en stor forretningsvirksomhet, men måtte gi opp etter det store pengefallet i 1813. Stedet hadde likevel livets rett. På Frydenlund ble det etter hvert skyss-stasjon og gjestgiveri, og i årenes løp kom det til å bli både landhandleri, posthus og telegrafstasjon i Aurdal. Mange berømte personer gjestet Frydenlund, blant dem Grundtvig og Nina og Edvard Grieg.

Dagens bygning, slik den står i dag, ble bygd omkring 1860 og har fremdeles det sveitserpreget som den fikk ved ombyggingen ca. år 1900. Norges første reisetrafikklag, Valdres og Jotunheimen Reisetrafikklag ble dannet på Frydenlund i 1888. Frydenlund-bygningen eies i dag av en stiftelse, og leies ut til forskjellige arrangementer.

Knut Hamsun

Knut Hamsun kom til Frydenlund for første gang i 1884 med galopperende tæring og bare et par måneder igjen å leve – ifølge amerikanske leger. Tilbake i Norge mente legen at det ikke var tilfelle, men at han trengte hvile og rekreasjon. Han dro til Aurdal – til Frydenlund Hotell. Her ble han tatt godt vare på av Kari Frydenlund. Den friske luften og den gode maten gjorde at han kom seg fort.
Etter hvert holdt han flere litterære forelesninger i Aurdal, bl.a. om Bjørnstjerne Bjørnson. Hamsun gled fort inn i det lokale miljøet i Aurdal. Han trivdes best blant vanlige folk og originalene stod hans hjerte nær.

Han ble i Valdres i ett og et halvt år, før han i 1886 dro tilbake til Kristiania – der han sultet og led ille.

Så reiste han på nytt til Amerika, der han arbeidet som sporvogns-konduktør i Chicago og senere journalist og foredragsholder i Minneapolis. Han lyktes omsider med skrivingen og forlot U.S.A. i 1888. Han slo seg ned i København for en stund, der han skrev de første kapitlene av ”Sult”. I 1890 kommer boken ut, som blir hans store gjennombrudd.
 

Bryllupsreise til Aurdal

Knut Hamsun kom på besøk til Aurdal flere ganger. Stedet fikk for alltid en stor plass i hans hjerte.
Det var dit han dro på bryllupsreise i 1898. Denne gangen bodde han på Onstadmarken. Og det var der kjærlighetsromanen ”Victoria” fikk sin fullførelse. I Aurdal kom han for alvor i gang med skrivingen igjen.

Sønnene Tore og Arild gikk på middelskolen  i Aurdal i tidsrommet 1927 – 1930.
Våren 1930 bodde Knut Hamsun igjen her i en periode, hos barndomsvennen Erik Frydenlund på Bergheim. Da skrev han ferdig romanen ”August”.
 

Hamsunjubileet 2009

I kulturminneåret 2009 markerte Stiftelsen Feydenlund 150 års -jubileet for forfatteren Knut Hamsun på ulike måter. Barnebarnet Leif Hamsun holdt blant annet et kåseri om sin bestefar. Han foresto også åpningen av ”Hamsunrommet”, et minimuseum med bøker og bilder.

Det ble også arrangert en kulturvandring langs Den gamle bergenske Kongevegen i sentrum av Aurdal, med vekt på Hamsun og miljøet fra 1884 – 1930. Vel 70 personer var med på den to timer lange vandringen. Om kvelden var det festmiddag med 40 deltakere, deriblant Leif Hamsun.

I tillegg til dette har Stiftelsen Frydenlund arrangert  ”Frydenlund kafé” med kulturprogram hver måned. De fleste med tema som har hatt tilknytning til Knut Hamsuns tid i Aurdal.